I. FORMARE DOSAR EXECUTARE

   • Cerere de executare silita

   • Titlul executoriu in original

   • Taxa de timbru in valoare de 10 lei

   • Taxa de timbru in valoare de 4 lei/ debitor

   • Timbru judiciar 2x0.15 lei

II. COMUNICAREA UNEI NOTIFICARI PRIN AGENT PROCEDURAL DIN CADRUL BIROULUI NOSTRU SAU PRIN POSTA.

   • Notificarea in 3 exemplare

   • Cerere pentru comunicare

   • Taxa de timbru in valoare de 4 lei

   • Timbru judiciar de 0,15 lei