Inapoi la:

   • Pagina principala

   • Onorarii

   • Licitatii

   • Contact

    •Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

    •Comunicarea actelor de procedură

    •Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

    •Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

    •Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecatorească

    •Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    •Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor,

    potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă

    •Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, dupa caz

    •Executări directe:

        »Evacuări

        »Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

        »Vizitarea minorului

        »Puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri etc.

    •Executări indirecte:

        »Urmărirea mobiliară a creanțelor

        »Urmărirea imobiliară a creanțelor

    •Popriri

    •Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin

    •Constatarea unor situatii de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)

    •Procese-verbale de ofertă reală

    •Confiscări

    •Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale

    •Orice alte acte sau operațiuni date de lege, în competența biroului executorilor judecătorești